Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Заповеди на кмета : Заповед No 751 от 30.11.2010г.
Posted by SB on 2010/11/30 13:51:12 (1824 reads )

Заповед No 751 от 30.11.2010г.