Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Отново за разделното сметосъбиране
Posted by SB on 2010/11/10 9:37:33 (2644 reads )

- Отново за разделното сметосъбиране

Разделното сметосъбиране се прилага в община Павел баня още от 2006г. Във връзка с прилагането на националното законодателство по управление на отпадъците от опаковки, точно преди една година между  Община Павел баня и „Екопак България” АД беше сключен договор за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки, образувани в домакинствата, административните учреждения и търговските обекти на територията на общината. Целта на договора е намаляване на количествата отпадъци, подлежащи на обезвреждане,  въвеждане на устойчиви практики по интегрирано управление на отпадъците на местно ниво и постигането на националните квоти за рециклиране и оползотворяване на отпадъците. По инициатива на община Павел баня, в СОУ „Христо Ботев” беше проведена разяснителна кампания с участие на ученици от 1 до 4 клас, на която бяха раздадени индивидуални съдове за разделно сметосъбиране за всяка класна стая.