Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Компютри в 4 библиотеки
Posted by SB on 2010/10/20 13:11:57 (2380 reads )

- Компютри в 4 библиотеки

      Още 2 читалища от община Павел баня ще бъдат оборудвани с компютърна техника и програмни продукти по програма „Глобални библиотеки” етап 2010. През миналата година бяха одобрени библиотеките в гр. Павел баня и с. Тъжа, които ще получат компютрите си през следващия месец, а библиотеките в с. Асен и с. Габарево са одобрени за тази година и ще бъдат включени в Програмата след подписването на четиристранно споразумение между читалищата, Министерството на културата. община Павел баня и фондация „Бил и Мелинда Гейтс”
                Програма “Глобални библиотеки – България” е с продължителност 4.5 г. Тя цели да улесни достъпа до информация и услуги чрез Интернет за българското население. Близо 3 000 библиотекари ще бъдат обучени в компютърни умения, предоставяне на нови услуги и модерен библиотечен мениджмънт. Програмата е насочена към нуждите на обикновения българин, като цели повишено качество на услугите в обществените библиотеки.