Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Задължителна предучилищна подготовка
Posted by SB on 2010/10/6 13:39:00 (2515 reads )

- Задължителна предучилищна подготовка

                Община Павел баня е една от четирите общини в област Стара Загора, която се включва в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили 5 години.     
През м. август е направен анализ на процеса на обхващане на децата в ЦДГ на община Павел баня, на това дали общината ще има условия да обхване всички 6 и 5 –годишни деца през учебната 2010/2011година.
Реално този процес в общината е налице, 71% от петгодишните вече посещават детска градина. Необходими са общи действия в с. Манолово, с. Горно Сахране и с. Габарево, за да се достигне до висок процент обхванати в детските градини . В тези детски градини в групите има резерв, за да постъпят още деца. Такова е и становището на Директорите на детски градини в общината. През новата учебна година са открити още 2 групи в ЦДГ и ОУ.
Във връзка с горепосочените действия и факти Кметът на община Павел баня е изпратил до Министъра Заявка че общината има готовност и желае да се включи в поетапното въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на децата, навършили петгодишна възраст, още от учебната 2010/2011година и Декларация че общината разполага с необходимата материално техническа база и ще осигури условия за задължителния обхват на всички деца, навършили петгодишна възраст още от учебната 2010/2011година .
С Решение №516/28.09.2010г. Общински съвет подкрепи включването на община Павел баня в проекта