Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия - І етап
Posted by SB on 2010/9/23 10:47:39 (1353 reads )

Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия - І етап

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Програма за развитие на селските райони
 
Мярка
Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
Име на проекта
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия – І етап
 
Сума по проекта
2 976 095,00лв.
Кратко описание
Настоящият проект е насочен към реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационната система на село Турия,
Актуално състояние
Предаден за оценяване