Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Проекти за оценяване : Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня
Posted by SB on 2010/9/23 10:44:47 (1380 reads )

Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня

 
Община
Павел баня
Финансиращ орган
Програма за развитие на селските райони
 
Мярка
Мяркя 226 - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Име на проекта
Възстановяване на горския потенциал в община Павел баня
 
Сума по проекта
122 035,84лв
 
Кратко описание
Целта на проекта е възстановяване на горския потенциал на 12,6ха в община Павел баня, чрез засаждане на нови фиданки подходящи за района и съгласно Лесоустройствения проект..
 
Актуално състояние
Предаден за оценяване