Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Отново обществена трапезария в с. Тъжа
Posted by SB on 2010/9/14 13:23:36 (2331 reads )

- Отново обществена трапезария в с. Тъжа

Община Павел баня отново ще реализира проект „Разкриване на обществена трапезария в с. Тъжа, община Павел баня”.
Трапезарията в продължение на 6 месеца ще обслужва населението на с. Тъжа - лица и семейства, подпомагани по реда и условията на чл.9 от ППЗСП и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимална или инвалидна пенсия.