Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - 24 работни места ще бъдат открити по проект
Posted by SB on 2010/10/6 13:44:00 (2325 reads )

- 24 работни места ще бъдат открити по проект

 В община Павел баня стартира Проект”Нов избор – развитие и реализация”  по схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие”, финансирана от Европейски социален фонд, ОП”Развитие на човешките ресурси”.
Съгласно подадената от община Павел баня през м. април заявка от м. септември ще бъдат разкрити 24 работни места за длъжността „Зидаромазач” и „Гипсаджия- мазач”. Проекта предвижда 2 месечно обучение, като на обучаемите ще бъде изплащана стипендия, след което от Европейския социален фонд са осигурени средствата за едногодишна заетост с работно място обекти на община Павел баня.