Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Покана за организиране на журналистически тур...
Posted by SB on 2010/8/13 13:13:36 (2382 reads )

- Покана за организиране на журналистически тур...

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на „Организиране на журналистически тур в района на община Павел баня, област Стара Загора”, организиран като съпътстващо мероприятие към контактната борса „По пътя на слънцето”. 
Организирането на журналистическия тур има за цел стимулиране на вътрешния туризъм, повишаване степентта на информираност за възможностите за туризъм на българските граждани в България, в подкрепа на балансирано и устойчиво развитие на туризма в страната.
Организирането ще доприне за популяризиране на местния и регионален туристически продукт сред българските туристи и насърчаване на техния интерес за избор на почивка в България.
Целта е да се накарат българите да преоткрият България като туристическа дестинация, като много интересно място за почивка и отдих.
Основната цел на поръчката е да стимулира интереса, съпричастността и подкрепата на българските граждани за развитието на вътрешния туризъм, както и да им се предоставя периодично изчерпателна информация за туристическите продукти и възможностите за туризъм в България.
Журналистическия тур се финансира по схема BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” чрез Оперативна програма “Регионално развитие 2007 -2013”.
 
Това е част от реализирането на държавната и общинската политика в областта на развитието на местния туризъм.
 
 
Община Павел баня