Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Музика на открито в курорта - до 24:00 часа
Posted by SB on 2010/7/7 9:51:25 (2389 reads )

- Музика на открито в курорта - до 24:00 часа

Заповед No 419 от 06.07.2010г.