Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Още едно работно място по програма "Старт в кариерата"
Posted by SB on 2010/7/5 16:44:55 (2721 reads )

- Още едно работно място по програма "Старт в кариерата"

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Павел баня кандидатства и получи възможност за осигуряване на заетост по програма „Старт на кариерата – Компонент 1” на Министерството на труда и социалната политика.
Кандидатите трябва да са:
-          Младежи до 29 навършени години до 18.07.2010 г.;
-          Да притежават образование : Социални, стопански и правни науки, компютърна грамотност;
-          Да са регистрирани, като търсещи работа лица в дирекциите „Бюро по труда”;
-          Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност;
Документи се подават в дирекции „Бюро по труда” в срок до
16.07.2010 г.;
 
                Одобрената за община Павел баня бройка е за „ Център за административно обслужване „