Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Проведена е анкета в детските градини
Posted by SB on 2010/6/6 15:21:33 (3159 reads )

- Проведена е анкета в детските градини

                По нареждане на кмета на общината г-н Станимир Радевски бе проведена анкета сред родителите на децата от детските градини във връзка с организацията на работа в детските заведения на територията на община Павел баня. В анкетата са участвали родителите на 326 деца. Част от въпросите касаят количеството и качеството на храната, като 69% считат, че тя е в достатъчни количества, 10% - че не е достатъчна, а 21% нямат информация. Относно качеството 71% я намират за здравословна, а само 8 от анкетираните 326 я определят като некачествена. Според родителите най- спешните мерки, които трябва да се вземат са подобряването на вътрешното обзавеждане и оборудването и подобряване на детския кът в двора на детските градини. Предпочитанията за допълнителни форми на обучение са насочени към чуждо езиково обучение, спортни танци и танцов състав. Вашите допълнителни препоръки и предложения можете да поставите в официалния сайт на община Павел баня в секция „Жалби, мнения и препоръки към общинска администрация”.