Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Публикуван е годишен доклад за изпълнението на ОПР
Posted by SB on 2010/4/19 13:51:32 (2738 reads )

- Публикуван е годишен доклад за изпълнението на ОПР

(Изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91, ал.4 от ППЗРР.)