Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : Продължава конкурса за оформяне входните табла на общината
Posted by SB on 2010/2/23 19:17:20 (2503 reads )

Продължава конкурса за оформяне входните табла на общината

     Община Павел баня обявява конкурс за оформяне на съществуващите табла на входа на община Павел баня от към община Карлово. Предложенията следва да бъдат представени като идеен проект и ще бъдат оценявани от Консултативния съвет по туризъм на община Павел баня и кмета на с. Осетеново. Определена е награда от 200 лв. за най-добрият проект. Проектите представяйте в деловодството на общината или по електронната поща на адрес mayor@pavelbanya.bg най-късно до 15.03.2010г.