Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Обсъждане на намерение за поемане на общински дълг
Posted by SB on 2010/1/6 9:01:31 (2334 reads )

- Обсъждане на намерение за поемане на общински дълг

               На 4 януари 2010г. зала „Младост на читалище „Напред” гр. Павел баня бе проведено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг във връзка с изпълнение на проекти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. На обсъждането присъстваха представители от Сдружението с нестопанска цел „Гражданско обединение за Павел баня”. Кметът на общината г-н Станимир Радевски запозна присъстващите с подробности по трите проекта, които ще се изпълняват в общината и които включват рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Павел баня – първи етап, реконструкция на тротоари и улично осветление в населените места на общината – първи етап и изграждане на тротоари и улично осветление в населените места на общината.
                До вземане на решение от Общински съвет за поемане на общински дълг, материалите по трите проекта ще бъдат на разположение в общинска администрация.