Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Изплащат се стипендиите на студентите
Posted by SB on 2009/12/22 13:44:00 (3421 reads )

- Изплащат се стипендиите на студентите

След като комисия разгледа подадените документи  по Общинска програма “Стипендии за студентите от община Павел баня, Със Заповед на кмета на общината са отпуснати стипендии  на 26  студенти с постоянен адрес в община Павел баня за учебната 2009/2010г. За да получат стипендии, студентите трябваше да имат успех не по-малко от мн.добър 5.00 и да представят разработка на тема „Програма за политика и мерки за оптимизиране на изпълнението на бюджета на община Павел баня за 2009г. в условията на спад на общинските приходи и ограничаване на трансферите по републиканския бюджет".  Можете да прочетете някои от най-добрите разработки.
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА "СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ"
 1. Десислава Стефанова Бонева - тема
 2. Божидара Генева Генева - тема
 3. Пламена Шидерова Низамова
 4. Иво Начков Начев
 5. Гьокчен Айдън Сербез
 6. Тодорка Илиянова Бекярова
 7. Мария Георгиева Чеканова
 8. Мария Христова Козарова
 9. Мартина Асенова Лелчева
 10. Йоана Петрова Чакърова
 11. Иван Ненов Христов
 12. Галена Наскова Атанасова
 13. Маргарита Мирославова Маркова
 14. Виолета Петрова Събева
 15. Дочко Костадинов Дочев
 16. Мирослава Пенчева Кацарова - тема
 17. Ива Кирилова Палазова
 18. Мира Тенчева Тенева
 19. Даниел Николаев Колев
 20. Недялко Мариев Несторов - тема
 21. Йордан Николаев Славов - тема
 22. Иван Димитров Станчев
 23. Стефка Колева Пъдева
 24. Христо Стойнов Пъдев
 25. Недка Христова Костерова
 26. Надежда Милкова Христова