Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Един ден в селата на общината
Posted by SB on 2009/11/23 9:26:55 (2765 reads )

- Един ден в селата на общината

                Този ден е слънчев, последен може би от късната есен. В настоящия момент се довършват обектите от Строителната програма. И тази година по традиция в община Павел баня се строи много, строи се качествено, строи се в цялата община. Тук е мястото да отбележим ролята на кмета на общината, кметовете на кметства и служителите на общинска администрация. Може би само те знаят колко усилия, нерви и неприятности е струвало да работиш едновременно с 14 строителни фирми, да контролираш изпълнението да бъде качествено и в определените срокове.Ето какво видяхме при нашата обиколка:
  1. с. Осетеново – днес се довършва пенсионерският клуб. Изпълнител е фирма Балканстройинвест. С преустройството на неизползваемо до сега помещение в сградата на читалището, пенсионерският клуб, който до сега се помещаваше в сграда на кооперацията и плащаше наем за това, ще се събере с читалището, което от своя страна ще обогати общата им дейност.
  2. с. Манолово – довършва се центъра на селото. Поради некачествени бетонови изделия, кметът на общината временно спря изпълнението.Работата продължи, след като изпълнителят закупи нови такива, които бяха на място одобрени от представител на кмета на общината. Тук се строи и детската площадка, която е по проект на ПУДООС.
  3. с. Тъжа – благоустрои се ул. Ганьо Ганарев. ВиК Стара Загора подмени водопровода по централната улица. След 10 дни започва асфалтирането на централната улица със средства от бюджета на общината.
  4. с. Търничени – днес в това село се строи на 3 места
Ø       довършва се Домът за стари хора
Ø       довършва се тротоарът около читалището
Ø       довършва се строежът на Овчарския мост
  1. В с. Габарево се строи детска площадка.
  2. с. Турия – село-музей. За 126 000лв се извършва ремонт на 4 сгради
  3. с. Долно Сахране – център, който се строи на два етапа. Селото очаква своя празник – 6 декември Никулден.
  4. с. Горно Сахране. Започна асфалтиране на улиците. До 2011г. ще се довърши Втори етап на спортната площадка в училището.
  5. с. Асен – през 2009г. се ремонтира детската градина, започва изпълнението на ремонта на кметството и тротоарите.
  6. Асфалтиран бе пътя до ЖП спирката на гр. Павел баня
 
Днес беше 11 ноември. Един ден в селата на община Павел баня точно 6 години след началото на управлението на екипа, който Кметът на община Павел баня Станимир Радевски създаде.