Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Нов социален проект в Павел баня
Posted by SB on 2009/11/10 13:25:05 (2394 reads )

- Нов социален проект в Павел баня

На 10 Ноември 2009 г. кметът на община Павел баня г-н Станимир Радевски подписа договор с Министерството на труда и социалната политика- „Агенция за социално подпомагане” за откриване на обществена трапезария. В изпълнение на проекта за зимните месеци ще бъде осигурена безплатна храна за 35 предимно възрастни хора и такива на социално подпомагане. От началото на 2009г. Община Павел баня е подготвила и подала 41 проекта. От тях 16 вече са изпълнени, а само 4 не са одобрени. Останалите са в процес на изпълнение или на оценка.