Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Култура : Календар на културните прояви в Общ. Павел баня за 2014г.
Posted by sg on 2007/4/30 15:36:10 (8688 reads )

Календар на културните прояви в Общ. Павел баня за 2014г.

Лице за контакти:
Тинка Начева
Община Павел баня
Тел.: 04361/3260
E-mail: pr@pavelbanya.bg
www.pavelbanya.bg