Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Общината ще контролира проект на Централен Балкан
Posted by SB on 2009/11/4 17:46:05 (2681 reads )

- Общината ще контролира проект на Централен Балкан

                Община Павел баня има представителство в Надзорния съвет по проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в национален парк Централен Балкан” референтен NoBG161PO005/83/3.0/01/05 на процедурата „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” и национално съфинансиране, заповед РД 478/15.07.2009г., на Министъра на ОСВ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
                Заместник-кметът на община Павел баня Йордана Енева е член на надзорния съвет на проекта. Надзорният съвет е създаден със Заповед на Директора на Национален парк Централен Балкан с цел осъществяване на външна независима оценка и контрол, мониторинг на напредъка и изпълнението на Проекта и като механизъм за публичност и прозрачност на дейностите.
                Повече подробности за проекта можете да намерите в сайта на Национален парк Централен Балкан  www.centralbalkan.bg