Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви ОА : - Уведомление за инвестиционно предложение
Posted by SB on 2020/2/12 11:23:55 (123 reads )

- Уведомление за инвестиционно предложение

Изграждане на тръбен кладенец с. Габарево.