Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Процедури по ЗОП : ОП-2020-1- Доставка на хранителни продукти за 2020година
Posted by SB on 2020/3/11 18:00:00 (89 reads )

ОП-2020-1- Доставка на хранителни продукти за 2020година

Решение, публикувано на 11.03.2020г.

Обявление, публикувано на 11.03.2020г.

Документация , публикувано на 11.03.2020г.

Предварителен контрол АОП 1 етап, публикувано на 27.03.2020г.