Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Местни 2019 : Протокол от допитване за кметски наместник с. Турия
Posted by SB on 2020/1/13 11:11:26 (26 reads )

Протокол от допитване за кметски наместник с. Турия

Протокол от допитване за кметски наместник с. Турия