Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив предстоящи.. : - Заседание на ОбС на община Павел баня на 05.12.2019 г.
Posted by SB on 2019/11/28 14:29:44 (159 reads )

- Заседание на ОбС на община Павел баня на 05.12.2019 г.

Заседание на ОбС на община Павел баня на 05.12.2019 г.