Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Предстоящи събития : Заседание на ОбС на община Павел баня на 08.11.2019 г.
Posted by SB on 2019/11/4 10:15:01 (131 reads )

Заседание на ОбС на община Павел баня на 08.11.2019 г.

Заседание на ОбС на община Павел баня на 08.11.2019 г.