Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ : * График за работа на сметосъбирачните машини за 2020г.
Posted by SB on 2019/10/29 12:51:00 (960 reads )

* График за работа на сметосъбирачните машини за 2020г.

Заповед № РД-10-334/25.10.2019г.