Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Местни 2019 : Списък на заличените лица 2 тур
Posted by SB on 2019/10/29 12:08:26 (94 reads )

Списък на заличените лица 2 тур

Списък на заличените лица 2 тур