Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Новини : - Ще се изплащат обезщетенията за домашните прасета
Posted by SB on 2019/10/19 9:53:05 (1094 reads )

- Ще се изплащат обезщетенията за домашните прасета

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
 
В сряда 23.10.2019 г. от 11,00 до 14,00 часа в зала "Младост" на читалище "Напред - 1903" гр. Павел баня ще се изплащат обезщетения в размер на 300,00 лв. на стопаните, заклали доброволно прасетата си в обекти тип „Заден двор“ и одобрени съгласно представените от БАБХ списъци.