Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив Обяви : Становище относно инвестиционно предложение
Posted by SB on 2019/10/16 19:25:00 (648 reads )

Становище относно инвестиционно предложение

Становище на "Бригада" - ЕООД относно Предложение за добив и преработка на строителни материали