Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви ОА : Становище относно инвестиционно предложение
Posted by SB on 2019/10/16 19:25:00 (369 reads )

Становище относно инвестиционно предложение

Становище на "Бригада" - ЕООД относно Предложение за добив и преработка на строителни материали