Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Местни 2019 : Списък на заличените лица
Posted by SB on 2019/10/16 9:25:48 (142 reads )

Списък на заличените лица

Списък на заличените лица от избирателните списъци