Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Местни 2019 : Заповед за образуване на подвижни избирателни секции
Posted by SB on 2019/10/12 18:55:00 (91 reads )

Заповед за образуване на подвижни избирателни секции

Заповед за образуване на подвижни избирателни секции