Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Обяви : - Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от Обл.дирекция Земеде
Posted by SB on 2019/10/10 16:58:31 (2726 reads )

- Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от Обл.дирекция Земеде

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от Областна дирекция Земеделие