Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви ОА : - Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от Обл.дирекция Земеде
Posted by SB on 2019/10/10 15:58:31 (1221 reads )

- Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от Обл.дирекция Земеде

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ от Областна дирекция Земеделие