Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви ОА : Заседание на Общ. експ. комисия за категоризация на тур. обе
Posted by SB on 2019/10/8 14:49:40 (242 reads )

Заседание на Общ. експ. комисия за категоризация на тур. обе

СЪОБЩЕНИЕ
На 08.10.2019 година от 15 часа в стая № 8 на община Павел баня ще се проведе заседание на Общинката експертна комисия за категоризация на туристически обекти