Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Местни 2019 : Покана консултации за ПСИК
Posted by SB on 2019/10/7 16:15:48 (102 reads )

Покана консултации за ПСИК

Покана за консултации за състава на подвижната секционна избирателна комисия