Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Местни 2019 : Места за поставяне на агитационни материали
Posted by SB on 2019/9/27 17:50:42 (107 reads )

Места за поставяне на агитационни материали

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали