Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Местни 2019 : Съобщение за гласуване с подвижна урна
Posted by SB on 2019/9/25 10:01:52 (184 reads )

Съобщение за гласуване с подвижна урна

 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94
 
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
У В Е Д О М Я В А
 
ИЗБИРАТЕЛИТЕ С  трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че в срок до 12.10.2019 г. /вкл./ могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна урна /Приложение № 17-МИ/.
Заявленията се подават в кметствата, кметските наместничества, общинска администрация или на e-mail: esgraonpb@gmail.com