Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Местни 2019 : Съобщение за гласуване по настоящ адрес
Posted by SB on 2019/9/25 9:59:07 (177 reads )

Съобщение за гласуване по настоящ адрес

 
О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
----------------------------------------------------------------------------------------
ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94
 
 
 
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
 
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
 
У В Е Д О М Я В А
 
ИЗБИРАТЕЛИТЕ С НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА КЪМ 26.04.2019 г. , че в срок до 12.10.2019 г. /вкл./ могат да заявят да бъдат вписани в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес /Приложение № 13-МИ/.
Заявленията се подават в кметствата, кметските наместничества, общинска администрация или на e-mail: esgraonpb@gmail.com