Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Местни 2019 : Покана за консултации за СИК
Posted by SB on 2019/9/12 9:13:40 (494 reads )

Покана за консултации за СИК

Покана за провеждане на консултации за състава на секционните избирателни комисии