Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Местни 2019 : Места за обявяване на избирателните списъци
Posted by SB on 2019/9/10 9:19:19 (71 reads )

Места за обявяване на избирателните списъци

Заповед - Места за обявяване на избирателните списъци