Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Местни 2019 : Заповед за образуване на избирателни секции
Posted by SB on 2019/6/9 9:58:00 (144 reads )

Заповед за образуване на избирателни секции

Заповед за образуване на избирателни секции