Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Събиране на оферти с обява : ОБ-2019-8 - Доставка на съдове за смет/контейнери
Posted by SB on 2019/8/28 9:38:00 (96 reads )

ОБ-2019-8 - Доставка на съдове за смет/контейнери

Обява, публикувано на 28.08.2019г.

Технически спецификации, публикувано на 28.08.2019г.

 

Проект на договор, публикуван на 28.08.2019г.

Съобщение за удължаване на срок, публикувано на 13.09.2019г.

Образци на документи, публикувано на 28.08.2019г.