Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Процедури по ЗОП : ОП-2019-8 - Доставка на сметосъбирач за община Павел баня
Posted by SB on 2019/8/23 12:10:00 (119 reads )

ОП-2019-8 - Доставка на сметосъбирач за община Павел баня

Решение, публикувано на 23.08.2019г

Обявление, публикувано на 23.08.2019г

Документация, публикувана на 23.08.2019г

Образци на документи, публикувана на 23.08.2019г

Проект на договор, публикувана на 23.08.2019г

Обявление за изменение, публикувано на 27.08.2019г