Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Местни 2019 : Покана за провеждане на консултации за състава на ОИК
Posted by SB on 2019/8/12 17:00:57 (198 reads )

Покана за провеждане на консултации за състава на ОИК

Покана за провеждане на консултации за състава на ОИК

Декларация от член на ОИК - ИЗТЕГЛИ!