Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Решения на Общ. съвет : Р Е Ш Е Н И Е № 893- 914 от 31.07.2019г. Протокол № 48
Posted by SB on 2019/8/6 9:26:06 (66 reads )

Р Е Ш Е Н И Е № 893- 914 от 31.07.2019г. Протокол № 48

Протокол № 48 от 31.07.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № 893- 914 от 31.07.2019г. , Протокол № 48