Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Събиране на оферти с обява : ОБ-2019-7 - Изграждане на Мултифункционална спортна площадка
Posted by SB on 2019/8/2 13:26:00 (54 reads )

ОБ-2019-7 - Изграждане на Мултифункционална спортна площадка

Обява, публикувана на 02.08.2019г.

Документация, публикувано на 02.08.2019г.

Проект на договор , публикувано на 02.08.2019г.

Количествена сметка, публикувано на 02.08.2019г.

Инвестиционен проект, публикувано на 02.08.2019г.

Информация за удължаване на сроока, публикувана на 21.08.2019г.