Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обяви ОА : - Протокол за разпределение на пасищата за 2019г.
Posted by SB on 2019/5/2 17:46:00 (1658 reads )

- Протокол за разпределение на пасищата за 2019г.

Протокол за разпределение на пасищата 2019г.