Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив Обяви : - Ще пръскат с пестициди около ЖП линиите
Posted by SB on 2019/5/10 12:56:12 (157 reads )

- Ще пръскат с пестициди около ЖП линиите

Уведомление и график за пръскането посока Пловдив

Уведомление и график за пръскането посока Стара Загора