Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

EURO 2019 : Покана-консултации за СИК
Posted by SB on 2019/4/12 12:28:01 (88 reads )

Покана-консултации за СИК

Покана за консултации за състава на секционните избирателни комисии