Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

EURO 2019 : - Избирателни списъци
Posted by SB on 2019/4/11 15:52:14 (109 reads )

- Избирателни списъци

Избирателни списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци, публикуван на 14.05.2019г.