Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Друга информация : Информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г.
Posted by SB on 2019/4/9 12:19:14 (201 reads )

Информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г.

Информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г.